Avis legal

 • En virtut del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem:
  Mascaró Assessors SL, amb domicili a Carrer Conqueridor, 46 – 1 1, Ciutadella de Menorca, 07760, Balears, CIF: B57250367 és titular de la pàgina www.mascaroassessors.es. Per a qualsevol consulta relacionada amb els serveis pot posar-se en contacte amb Mascaró Assessors SL en el domicili anteriorment indicat.
  Mascaró Assessors SL com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties, per complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris (RGPD) en els termes que trobarà a l’apartat “política de privacidad” d’aquesta web.
 • Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.mascaroassessors.es, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de Mascaró Assessors SL a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 • Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc www.mascaroassessors.es (d’ara endavant La Web) que Mascaró Assessors SL posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.
 • S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:
  • Que sigui compatible amb les fins de la Web.
  • Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  • Que cap dels continguts relacionats en la Web siguin modificats de manera alguna.
  • Que cap gràfic, icona o imatge disponible en la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d’imatges que ho acompanyen.
 • Mascaró Assessors SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.
 • Mascaró Assessors SL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. Mascaró Assessors SL portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes a aquelles labors tendents a resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
 • Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Mascaró Assessors SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Mascaró Assessors SL no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
  • La presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web.
  • Un mal funcionament del navegador.
  • De l’ús de versions no actualitzades del mateix.
 • Mascaró Assessors SL no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats en la Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.
  En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixin en:

  • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
  • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  • Activitats o continguts que posin el perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Haurà de notificar-ho a Mascaró Assessors SL a la direcció de correo electrònic laboral@mascaroassessors.es

 • La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Mascaró Assessors SL donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 • Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web, a favor de tercers no autoritzats.
 • Mascaró Assessors SL i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o ús de la Web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Mascaró Assessors SL i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Ciutadella de Menorca (España).